Projecten

Uitgevoerde opdrachten

2011

Bouwhistorische verkenning NH kerk te Saaxumhuizen (Groningen)Klik hier voor meer info.  
Bouwhistorische verkenning Woonhuis Breedeplaats 8 te Franeker

2012

Bouwhistorische inventarisatie Dongeradeel. Dorpen Metselawier en Moddergat.
Bouwhistorische verkenning Interieur NH kerk Gauw
Bouwhistorische verkenning Interieur NH kerk GoŽnga

2013

Bouwhistorische verkenning Voorkerk Hiaure. Klik hier voor meer info. En hier voor rapport
Bouwhistorische verkenning "Het vliegend Hert" Tuinen 8 Leeuwarden Papierpakhuis uit 1902

2014

Bouwhistorisch onderzoek fundering kerk Garsthuizen (Groningen)
Bouwhistorische verkenning pand "Leger des Heils" Tuinen 14-16 te Leeuwarden
Bouwhistorische verkenning Pakhuis Zuiderkade 52 Franeker
Bouwhistorische verkenning Dakruiter NH kerk Gaast Klik hier voor meer info
Bouwhistorische verkenning Interieur NH kerk Dearsum
Bouwhistorische verkenning Kerktoren Burgwerd Klik hier voor meer info

2015

Bouwhistorische verkenning Interieur kerk Sibrandabuorren
Bouwhistorische quickscan (controle) Voorstraat 68 Harlingen
Bouwhistorische verkenning Interieur kerk Offingawier

Breedeplaats 8 Franeker
Breedeplaats 8 Franeker
Kerk Gauw
Kerk Gauw
Tuinen 14-16 te Leeuwarden
Tuinen 14-16 te Leeuwarden