En... wat zijn uw ervaringen?

Anno Klunder en Jos Toussaint

Schiphof Bouwhistorie heeft voor ons een bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd van ons pand
"Het Vliegend Hert" aan de Tuinen in Leeuwarden. Dit heeft hij grondig en op zeer korte termijn
voor ons kunnen doen. Jacob, bedankt voor je uitstekende kwaliteit en super dienstverlening!
Een volgende keer komen wij graag weer bij jou terug.


LOGO ROELINE

Roeline Kuiper, directeur eigenaar van Rotenco Communicatie:

‘Bij het zoeken naar een (monumentale) bedrijfslocatie heeft Jacob Schiphof bouwhistorisch onderzoek voor ons verricht. Wat we erg hebben gewaardeerd is dat Schiphof daarbij zeer gedreven en nauwgezet te werk gaat en snel, helder, volledig en praktisch documenteert. Dit leidde tot een advies dat kon dienen als uitgangspunt en toetsingskader voor een verbouwing. Doordat hij de geschiedenis van het pand ontrafelde gingen het pand en de locatie leven. Voor het ontwikkelen van plannen en een proces van beheer, onderhoud en verandering is dergelijk onderzoek van onschatbare waarde.’

logoznb

Jan van der Wielen, Bouwmanager Vastgoedbedrijf Zorggroep Noorderbreedte te Leeuwarden

Over het afstudeerproject Het Kruisherenklooster te Franeker, dat door Schiphof samen met Christiaan Velvis werd uitgevoerd:

‘Jullie hebben gedegen onderzoek uitgevoerd waarbij de resultaten uitgebreid zijn verwerkt in diverse documenten. Het geheel ziet er goed verzorgd uit en ook het tekenwerk is gedetailleerd opgezet. De gegevens zijn voor ons goed bruikbaar voor het bouwproces.’