Veelgestelde vragen

Een restauratiearchitect kan toch ook bouwhistorisch onderzoek voor mij uitvoeren?

Dit is ten dele waar. Er zijn inderdaad wel restauratiearchitecten die goed bouwhistorisch onderzoek kunnen uitvoeren. Toch zit er altijd een vorm van belangenverstrengeling in als een architect dit uitvoert. Hij moet immers zijn eigen ontwerp inpassen in een door hem opgestelde waardestelling. Daarom is een onafhankelijke partij voor bouwhistorisch onderzoek zo belangrijk.

Het is mijn gebouw, dus ik bepaal wel wat ik er mee mag doen!

Bij onbeschermde historische gebouwen mag u met in achtneming van bestemmingsplannen en bouwverordeningen doorgaans doen met uw eigendom wat u wilt, maar het zou toch zonde zijn als zeldzame monumentale onderdelen tijdens werkzaamheden zouden verdwijnen. Niet alleen in uw belang maar ook in cultuurhistorisch opzicht. Een bouwhistoricus is tijdens zijn gedegen opleiding getraind om specifieke kenmerken van gebouwen, constructies en materiaaltoepassingen te herkennen. Bouwhistorisch onderzoek is in Nederland (nog) niet verplicht en zeker bij onbeschermde historische gebouwen nog niet algemeen gebruikelijk. Dit is vaak ingegeven door onbekendheid. Onbekend maakt onbemind. Bovendien kan verdwijnen maar één keer.

Waarom zou ik dat oude spul bewaren?

Dit is natuurlijk de kern van de monumentenzorg. Wat voor de één belangrijk is hoeft dat voor een ander niet te zijn. Bij monumentenzorg gaat het om de zorg voor belangrijk bevonden oude zaken, ons gebouwde erfgoed. De waarde ervan heeft met veel zaken te maken.
Stel men wil het geboortehuis van Eise Eisinga slopen. Het huis is bouwkundig misschien niet interessant maar de geschiedenis die eraan kleeft maakt het bijzonder. Kortom, het gaat vaak om het algemene belang.

Bedenk dat het Anne Frankhuis in Amsterdam ook maar een gewoon bouwwerk was totdat het in Anne’s Dagboek als Achterhuis bekendheid kreeg.

Wat zijn de gevolgen van bouwhistorisch onderzoek?

Dat hangt ervan af. Algemeen geldt: bouwhistorisch onderzoek kan uw pand interessanter maken. Als de geschiedenis van uw gebouw in kaart is gebracht, wordt het daardoor mogelijk voor anderen aantrekkelijker. Bijvoorbeeld om eens een bezoekje te brengen, een gesprek aan te gaan en mogelijk zelfs om een bod uit te brengen. Als u zich betrokken voelt bij cultureel erfgoed dan wensen wij u veel vondsten toe. Dat maakt uw pand rijker en uw kennis groter. Voor een uitgebreider antwoord op deze vraag kunt u het best vrijblijvend contact met ons opnemen.

Levert het mij financieel iets op?

Dat kan, bouwhistorisch onderzoek kan de waarde van uw pand vergroten, zoals u bij de voorgaande vraag kunt lezen. Bij het restaureren van Rijksmonumenten wordt door Provincie Fryslân en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bouwhistorisch onderzoek gestimuleerd door het verstrekken van subsidies. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.