Wat kunnen we voor u doen?

IMG_1621 Bakstenen

Bouwhistorisch onderzoek wordt ingezet voor het onderzoek naar cultuurhistorie: de bouwgeschiedenis, verbouwingsgeschiedenis en gebruiksgeschiedenis van gebouwen of gebieden, in hun ruimtelijke samenhang, aan de hand van de vorm, constructies, de gebruikte materialen en de afwerking.Wanneer laat u bouwhistorisch onderzoek uitvoeren?

Bij restauratie, verbouw, herbestemming, verandering of sloop van een historisch pand, complex of cultureel erfgoed. Dit hoeven niet noodzakelijkerwijs monumenten te zijn. Woontijdschriften en de lucratieve handel in oude bouwmaterialen tonen dat geschiedenis leeft. Nostalgie en authenticiteit zijn woorden die veelvuldig voorkomen bij sfeervol wonen. Bij verbouwen van historische gebouwen is bouwkundig advies en bouwhistorisch onderzoek erg belangrijk. Schiphof Bouwhistorie is u over de hele linie graag van dienst.

Na bouwhistorisch onderzoek wordt helder welke gebouwonderdelen veranderd mogen worden en welke gehandhaafd moeten blijven. In de monumentenzorg wordt hiervoor de term ‘waardestelling’ gebruikt. Een bouwhistoricus geeft de monumentale waarde per gebouwonderdeel in drie mogelijke categorieën aan:

- Hoge monumentwaarde: hier valt niet over te twisten, behoud is noodzakelijk.
- Positieve monumentwaarde: hier kan eventueel over gediscussieerd worden, liever niet veranderen.
- Indifferente monumentwaarde: dit mag verdwijnen.


Onze waardestelling is objectief en onafhankelijk. Graag stellen wij ons in een persoonlijk gesprek nader aan u voor en lichten wij de mogelijkheden toe.
Het kan uiteraard ook zo zijn dat u gewoon nieuwsgierig bent naar de geschiedenis van uw gebouw en de gebruiks- en bewoningsgeschiedenis ervan. Ook in dat geval helpen we u graag.