Welkom bij Schiphof Bouwhistorie

Schiphof Bouwhistorie in Schalsum is het adres voor onafhankelijk bouwhistorisch onderzoek en advies in Noord-Nederland. Wij brengen de bouwgeschiedenis en gebruiksgeschiedenis van een gebouw of complex in kaart, adviseren bij verbouw, restauratie, herbestemming, verandering of sloop van een (monumentaal) gebouw of complex en voorzien u van oplossingen voor herstel of behoud. Ook zorgen wij voor een duidelijke waardestelling.

Onafhankelijk en objectief

Schiphof Bouwhistorie werkt onafhankelijk en objectief. Onze opdrachtgevers zijn divers zoals provincies, gemeenten, projectontwikkelaars, architecten, restauratoren, wetenschappelijke onderzoeksinstituten, kerken, onderwijsinstellingen, zorginstellingen en particulieren.

U kunt hier onder andere terecht voor:

- Bouwhistorische inventarisaties
- Bouwhistorische opnames
- Bouwhistorische ontledingen

Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek 2009

Schiphof Bouwhistorie werkt volgens de Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek 2009 en conform de doelstellingen van Stichting Bouwhistorie Nederland. Bouwhistoricus Jacob Schiphof is sinds 2004 op persoonlijke titel lid van deze stichting.